Studio Malick, Bamako, March 1971
© Malick SidibÈ Studio Malick, Bamako, 16 and 17 September 1977 
© Malick SidibÈ Studio Malick, Bamako, 16 and 17 September 
© Malick SidibÈ Studio Malick, Bamako, March 1971 
© Malick SidibÈ Gala Ball, Bamako,1962 
© Malick SidibÈ 
Bamako Stadium, Bamako, August 1967 
© Malick SidibÈ The newly circumcised, Soloba, October 1973 
© Malick SidibÈ